Biblionet Groningen blikt terug op succesvol schooljaar

HOOGEZAND - Biblionet Groningen blikt met tevredenheid terug op het schooljaar 2017-2018. Bijna 45.000 kinderen deden mee aan 1 of meerdere van de 12 programma’s.

Analyse leert dat aan 3 van de 12 projecten opvallend veel scholen en leerlingen meededen. Zo kwamen ruim 6000 kleuters in de bibliotheek op bezoek bij Marc de alligator. De kinderen werden tijdens dat bezoek voorgelezen uit het prentenboek ‘Marcs grote gevaarlijke tanden’. Daarbij ontdekten ze aan de hand van opdrachtjes wat er allemaal te doen is in de bibliotheek.

Het leesproject Scoor een Boek! had het afgelopen schooljaar eveneens veel deelnemers. In totaal scoorden 5364 kinderen 34.462 boeken.

Verder het Vakantielezen-project ervoor dat er deze zomervakantie meer dan 5000 kinderen uit de groepen 3 en 4 fanatiek blijven doorlezen.

Vernieuwde programma’s

Biblionet Groningen hield in 2016 een enthousiasmepeiling onder leerkrachten uit basisonderwijs. Daar kwam uit naar voren dat docenten lesprogramma's waarin leesplezier, informatievaardigheden en 21ste-eeuwse vaardigheden aan bod komen, goed kunnen gebruiken als aanvulling op hun werk. Het onderwijsaanbod van Biblionet Groningen sluit op die wensen aan.

Bovendien is de netwerkorganisatie achter 42 Groningse bibliotheken een samenwerking gestart met ITurnIT. Deze stichting is opgericht vanuit de droom elk kind toegang te geven tot onderwijs dat voorbereidt op de gedigitaliseerde samenleving.

“Dankzij die samenwerking kunnen we voor een impuls zorgen op het gebied van activiteiten waarbij kinderen 21ste-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het programmeren van apps, websites en robots”, zegt onderwijscoördinator Jolanda Robben van Biblionet Groningen.

Schooljaar 2018-2019

Het onderwijsaanbod voor komend schooljaar staat klaar voor na de zomer. “En…”, vertelt Robben, “…het bevat 2 heel gave, nieuwe projecten voor groep 7 en 8. Het gaat om De Baas op Internet en De Uitdaging. Scholen die meer informatie willen, kunnen op onze website kijken of contact opnemen met hun contactpersoon bij de bibliotheek.”