Meerstad krijgt betere verbinding met de stad

MEERSTAD - B en W van Groningen hebben de gemeenteraad per brief gewezen op de noodzaak van een nieuwe, snellere verkeersverbinding voor fiets, openbaar vervoer en auto tussen Meerstad en de stad. Dit omdat Meerstad zich in rap tempo ontwikkelt.

Hoe de verbinding eruit komt te zien, is met inbreng van omwonenden uitgewerkt. De nieuwe weg gaat de Middelberterweg ongelijkvloers kruisen met een korte onderdoorgang.

Klein Harkstede

Het verkeer tussen Meerstad en de oostelijke ringweg rijdt nu nog over de Driebondsweg, maar daar wordt het steeds drukker. Dat is vooral te merken bij de Borgbrug, waar het verkeer dagelijks vast staat.

Met de bewoners van Klein Harkstede is afgesproken dat de nieuwe weg er moet liggen als 1500 woningen in Meerstad zijn gebouwd. Uitgaande van het huidige ontwikkeltempo van Meerstad, is dat punt in 2021 bereikt.

Onderdoorgang

Mede op basis van inbreng van omwonenden is een afwegingsnotitie voor de ontsluitingsweg gemaakt. Hieruit blijkt dat een ongelijkvloerse kruising met onderdoorgang bij de Middelberterweg de beste keus is. Op deze manier kan aan de afspraken met Klein Harkstede worden voldaan en kan de ontwikkeling van Meerstad doorgaan.

Door te kiezen voor een onderdoorgang blijft het Middelberter lint intact, wat een grote wens is van de huidige bewoners. Er komt ook minder sluipverkeer door Middelbert en Engelbert.

De nieuwe weg lost de verkeersproblematiek bij de Borgbrug op en zorgt ervoor dat geen doorgaand autoverkeer meer vlak achter Klein Harkstede langs rijdt.

Als alles volgens planning verloopt, kan de aanleg eind 2020 beginnen.

Nieuw woon-, werk- en recreatiegebied

Meerstad wordt niet alleen via de nieuwe weg met de stad verbonden, dat gebeurt ook met ontwikkelen van het nieuwe woon-, werk- en recreatiegebied Verlengde Eemskanaalzone. Dat is het gebied tussen Meerstad en de oostelijke ringweg waarvan Middelbert en Engelbert deel uitmaken.

Omdat de vraag naar stedelijk wonen groot is, hebben B en W besloten begin volgend jaar te starten met de ontwikkeling van dit gebied. Er komen op termijn circa 1500 woningen.