Ontwikkeling Stadshart-Noord in Hoogezand van start

HOOGEZAND - In Hoogezand wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Stadshart. Het betreft het noordelijke deel.

Eerst is het gebied ten zuiden van het spoor aan de beurt, Tussenhof genoemd. Dit zijn de huidige grasvelden langs de Kerkstraat aan de beide zijden van Erasmusweg.

“Na vele jaren is er nu zicht op een concrete en passende invulling van het gebied in het centrum van Hoogezand. Reacties op en vragen over deze plannen zijn van harte welkom”, stelt wethouder Jan Jakob Boersma, verantwoordelijk voor het project Stadshart-Noord.

Woonwijk

Uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan is het ontwikkelen van een woonwijk die bestaat uit een mix van appartementen en grondgebonden woningen. Er zijn in totaal 122 appartementen en 28 grondgebonden woningen gepland.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden aangepast. Eind juni zijn de gemeenteraad en de omwonenden met informatiebijeenkomsten geïnformeerd.

Het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan wordt vanaf donderdag 26 juli 6 weken ter inzage gelegd.

Stadshart

De gemeente zet zich al jaren in voor de ontwikkeling van het Stadshart in Hoogezand. Sinds de jaren ‘90 zijn percelen en panden aangekocht, is bestaande bebouwing gesloopt en zijn deelgebieden herontwikkeld.

Het Stadshart bestaat uit twee delen: het zuidelijke en het noordelijke deel. De vernieuwing van het Stadshart-Zuid, met onder andere de realisering van het Kielzog en upgrade van het winkelcentrum De Hoge Meeren is gereed.

Partners

De gemeente, Geveke bouw en de woningcorporaties Lefier, Groninger Huis en De Reensche Compagnie hebben 18 april 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het Stadshart-Noord.

Hierin hebben zij de intentie uitgesproken om de problematiek in de Kerkstraat en omgeving samen aan te pakken door middel van sloop, (gedeeltelijke) renovatie en nieuwbouw alsmede tot een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte.

Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt, waarbij de gemeente en Geveke bouw gezamenlijk de ontwikkeling willen oppakken.

Lefier, Groninger Huis en De Reensche Compagnie willen een deel van het woningbouwprogramma afnemen.