Wordt Gorecht-Noord aardgasloze wijk?

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen heeft het Rijk 6 miljoen euro gevraagd om te kunnen starten met een proeftuin voor aardgasvrije wijken. Dit in het kader van het programma ‘Aardgasloze Wijken’.

Midden-Groningen is voornemens de wijk Gorecht-Noord in Hoogezand geheel gasloos te maken.

Wethouder Peter Verschuren: “Het kabinet heeft besloten om de gaswinning volledig af te bouwen. Iedere gemeente dient op korte termijn warmteplannen te ontwikkelen om gefaseerd van het aardgas af te gaan. In deze proeftuin kunnen ervaringen worden opgedaan die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van zo’n warmteplan.”

Gorecht-Noord

De keuze voor Gorecht-Noord is niet toevallig. Gemeente, woningcorporaties, provincie Groningen en Waterbedrijf Groningen hebben eerder een plan voor een warmtenet ontwikkeld voor met name de hoogbouw in deze wijk.

In dit plan levert kartonfabriek Eska restwarmte voor de verwarming van de hoogbouw in de wijk. Omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als eis stelt dat in de plannen een totale wijk centraal moet staan, is nu gekeken naar geheel Gorecht-Noord.

“Wij verzoeken het Rijk plusminus 7000 euro per woning beschikbaar te stellen. Wij verwachten voor 1 oktober een reactie van het Rijk. Als de aanvraag wordt goedgekeurd zullen we samen met de bewoners en alle partijen de plannen verder uitwerken”, zegt wethouder Verschuren.