Qbuzz tekent vanaf december 2019 voor busvervoer in Groningen en Drenthe

HOOGEZAND - Busreizigers in de provincies Groningen en Drenthe worden de komende 10 jaar vervoerd door Qbuzz.

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft donderdag bekendgemaakt dat Qbuzz de concessie GD2020 gewonnen heeft. Qbuzz mag vanaf 15 december 2019 het openbaar vervoer per bus in de provincies Groningen en Drenthe verzorgen.

Voor deze concessie hadden in totaal 3 vervoerders ingeschreven.

Kwaliteitsaanbod

Qbuzz voldoet volgens het OV-bureau Groningen Drenthe ruimschoots aan de gevraagde basiskwaliteit. Voorzitter Fleur Gräper-van Koolwijk: “In het programma van eisen hebben we de lat voor de uitvoeringskwaliteit hoog gelegd. De winnende offerte biedt met verschillende extra’s uiteindelijk nog meer kwaliteit dan is uitgevraagd. We zijn hier dan ook zeer tevreden mee.”

Met de winnende offerte is het op 3 belangrijke thema’s mogelijk een sterke doorgroei te realiseren van kwaliteit in het busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Het gaat om kwaliteit voor de reiziger die meer en meer ontzorgd wordt, duurzaamheid, onder andere in de vorm van CO₂-reductie, en innovatie door inzet van geavanceerde technieken die onder meer informatie opleveren voor verbetering van de uitvoering en de reisbeleving.

Interactief informatieprogramma

Qbuzz gaat ervan uit dat klanten voorafgaand en tijdens de reis willen beschikken over relevante, volledige en actuele reisinformatie die aansluit op hun persoonlijke wensen en behoeften. Dit zal voor reiziger onzekerheid wegnemen.

Qbuzz gaat dat realiseren met een interactief informatieprogramma. Chauffeurs hebben een tablet die als communicatiemiddel en naslagwerk dient voor de chauffeur, zodat deze de reiziger adequaat kan informeren.

Gedeputeerde Henk Brink van Drenthe: “Reisinformatie wordt steeds actueler, pro-actiever en persoonlijker door de beschikbaarheid van meer informatie. Op zijn eigen telefoon plant de reiziger de reis en krijgt actuele informatie over stremmingen en omleidingen. En hij kan zelf een aansluiting aanvragen.”

Als extra betaalmethode naast de OV-chipkaart wordt het mogelijk kaartjes online te boeken. Met het scannen van een (digitale) barcode krijgt de reiziger toegang tot de bus.

Elektrische bussen

De verduurzaming van het busvervoer maakt bij de start van de concessie in december 2019 een grote sprong vooruit. Met nieuwe, elektrische bussen en het gebruik van alternatieve brandstof wordt ruim 90 % minder CO₂ uitgestoten dan in de huidige concessie.

“Inzet van elektrische bussen op stadslijnen bevordert de leefbaarheid van de stad, ze zijn schoner en stiller. Ook op streeklijnen wordt het vervoer op grote schaal elektrisch”, weet wethouder Paul de Rook van Groningen.

Daar waar dat niet haalbaar is, gebruikt Qbuzz HVO. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil, een variant van biodiesel.

Ook de inzet van 22 waterstofbussen maakt dat deze concessie 1 van de aanjagers is van emissievrij openbaar vervoer in Nederland én van de waterstofeconomie in het noorden.

Innovatie en data

Qbuzz stelt door dataverzameling en -analyse veel beter te weten hoe het gaat met het gebruik en de uitvoering van het vervoer. Hiermee kan de dienstverlening snel en actueel worden verbeterd en bijgestuurd.

Deze informatie wordt bovendien als ‘open data’ beschikbaar gesteld. Potentiële gebruikers zijn studenten die de data kunnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, of app-bouwers.