Subsidie voor jeugdhulpaanbieders in Midden-Groningen

HOOGEZAND - Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen stellen voor in totaal 2,27 miljoen euro subsidie te verstrekken aan jeugdhulpaanbieders.

Het gaat om € 1.627.217 voor Kwartier Zorg en Welzijn, € 314.989 voor Elker, € 183.667 voor Accare, € 77.466 voor Lentis Jonx en € 70.200 voor Reik.

De gemeente Midden-Groningen wil zoveel mogelijk opvoed- en opgroeivragen preventief opvangen. Dit doet ze via de sociale teams. In deze teams worden jeugdhulpverleners ingezet die via subsidie bekostigd worden.

Tot 2018 werd de inzet van medewerkers van jeugdhulpinstellingen via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) bekostigd. Met ingang van dit jaar doet de gemeente dit zelf.