Versterking basisschool het Galjoen start in zomervakantie

HOOGEZAND - Bouwmaatschappij Vuurboom uit Valthermond start in de zomervakantie met de versterking van CBS het Galjoen in Hoogezand.

De versterking is onderdeel van het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. In dit programma wordt toegewerkt naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen in 2021. De versterking van het Galjoen is het eerste versterkingsproject binnen dit programma dat start.

Versteviging

De school wordt bouwkundig versterkt. Zo wordt staal toegevoegd in de constructie. Het betreft versteviging van bepaalde onderdelen in het dak, de gevels en de vloeren. Het gaat dan vooral het creëren van sterke verbindingen tussen de verschillende onderdelen. Het doel is een aardbevingsbestendige school die weer jaren mee kan.

Het traject start in de zomervakantie en is na de zomervakantie zo ver klaar is dat de kinderen het gebouw vanaf het begin van het schooljaar weer kunnen gebruiken.

Impact

Door in de zomervakantie met de versterking te starten, wordt voorkomen dat de leerlingen tijdelijk naar een andere locatie moeten. De werkzaamheden van na de zomervakantie kunnen plaatsvinden, terwijl de kinderen in het pand onderwijs volgen.

Omwonenden kunnen ook enige hinder ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Te denken valt aan verkeersoverlast door de aanvoer van bouwmaterialen en geluidsoverlast.

De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar kan niet geheel voorkomen worden.

Scholenprogramma

Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn in 2015 alle schoolgebouwen geïnspecteerd. Hierbij bleek dat voor iedere school bouwkundige maatregelen nodig zijn om aardbevingsbestendig te worden.

Die conclusie heeft voor de gemeente Midden-Groningen geleid tot het opstarten van het Scholenprogramma. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren klaar moeten zijn.

In het programma werkt de gemeente Midden-Groningen samen met scholen, schoolbesturen, kinder- en peuteropvang, de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW).