Midden-Groningen wil financiële druk jeugdzorg verlichten

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen wil met 3 ingrepen de ontwikkeling naar steeds grotere tekorten op de jeugdzorg stoppen en tegelijkertijd de zorg verbeteren.

Dat is nodig ook. Midden-Groningen heeft in 2017 3,5 miljoen euro meer uitgegeven aan jeugdzorg dan wat ze hiervoor van het rijk krijgt. Wethouder Peter Verschuren verwacht dat het tekort zonder maatregelen oploopt naar zo’n 5 miljoen in 2018 en de jaren daarna.

“Onze inzet is daar 3 miljoen af te halen door de andere werkwijze. Het tekort dat dan nog overblijft, zo’n 2 miljoen per jaar, zou door het rijk bijgepast moeten worden. We krijgen gewoon te weinig geld voor onze taken.”

Quick wins

Voor de korte termijn zijn er ‘quick wins’, snel te nemen maatregelen die de financiële druk iets verlichten. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de Wet maatschappelijke ondersteuning.

“Wij hebben in het verleden meer gedaan dan wetteijk gezien noodzakelijk was. Daar gaan we nog eens kritisch naar kijken”, zegt wethouder Peter Verschuren. Hij geeft het voorbeeld van het ziekenvervoer.

Kostenbewustzijn

Voor de middelange termijn moet het sturen op kostenbewustzijn de tekorten fors omlaag brengen. Verschuren: “Toen wij in 2015 de sociale teams gevormd hebben, hebben we ze de opdracht gegeven dat niemand tussen wal en schip mocht geraken. We hebben ze daarbij niet de opdracht meegegeven ook kritisch te zijn op de kosten. Dat gaan we nu wel doen.”

Duurzaam scenario

Voor de lange termijn kiest het gemeentebestuur voor een ‘duurzaam scenario’: toewerken naar een samenleving waarin veel meer ouders en kinderen zelf de zorg en opvoeding ter hand kunnen nemen.

Verschuren: “Nu heeft 1 op elke 6 jongeren in Midden-Groningen professionele hulp bij het opgroeien en stijgt dat aantal nog elk jaar. Dat moet anders: vanwege de kosten, maar vooral omdat het veel beter is als ouders en kinderen er zelf uit komen.”

De uitwerking van het duurzame scenario is volgens het gemeentebestuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, maatschappelijke organisaties, zorgprofessionals en gemeente.

Een eerste stap in die uitwerking is het ontwikkelen van instrumenten om de effecten van de geleverde ondersteuning beter te meten.