Gemeentehuis Midden-Groningen in 2020 klaar

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen heeft het plan voor de verbouwing van Het Kielzog weer opgepakt.

Het is de bedoeling dat het complete ‘Huis voor Cultuur en Bestuur’ in 2020 gereed is. In dit gebouw werken Kielzog theater en muziekschool, Openbare Bibliotheek en gemeente Midden-Groningen samen.

Fase 1 van de verbouwing van het ‘Huis voor Cultuur en Bestuur’ is in 2016 afgerond. Deze fase beslaat het cultuurdeel van het gebouw, dat de naam Het Kielzog kreeg. Dit cultuurdeel wordt gebruikt door Kielzog theater/het kunstencentrum, het Grand Café en de Openbare Bibliotheek.

Met het oog op de gemeentelijke herindeling werd besloten het bestuursdeel (gemeentehuis) pas op te pakken als er duidelijkheid zou zijn over de huisvesting van de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Inmiddels is bekend dat de ambtelijke en bestuurlijke organisatie zich grotendeels in Hoogezand gaan huisvesten.

Meer reuring

“Het Kielzog realiseren is één van de middelen om de verdere ontwikkeling van het stadscentrum te stimuleren”, stelt burgemeester Rein Munniksma. “Bovendien moet er meer ‘reuring’ in en om het gebouw ontstaan. Door de verplaatsing van de bibliotheek naar het nieuwe pand heeft het stadscentrum zich al verder kunnen ontwikkelen. Ook is iedere zomer weer te zien dat de vernieuwde inrichting van het plein voor Het Kielzog de nodige bezoekers trekt. Met de uitvoering van fase 2 krijgt ook het bestuursdeel (gemeentehuis) een ‘laagdrempelige’ en transparante uitstraling waardoor het gebouw op een goede wijze wordt afgerond.”

Start fase 2

Het voorlopig ontwerp is ondertussen af. Dit wordt donderdag 12 juli besproken in de raadscommissie en in september tijdens inloopbijeenkomst gepresenteerd aan bewoners. Eind oktober is het definitieve ontwerp gereed, waarna in mei 2019 de uitvoering gestart kan worden.

Architectenbureau De Zwarte Hond tekent opnieuw voor het ontwerp.