Bezetting Gasthuis H-S in 2017 63 %

HOOGEZAND - Het Hoogezandster hospice Gasthuis Hoogezand-Sappemeer heeft in 2017 31 gasten gehad. Dat blijkt uit het jaarverslag Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer.

De gemiddelde verblijfsduur van de gasten was 22 dagen. De bezetting was daarmee 63 %.

Gering verlies

Voorzitter Bert Kolk rept in het voorwoord van het jaarverslag - het eerste over een volledig jaar - van een ‘goede start’. Hoewel de stichting nog geen beroep kon doen op de subsidieregeling Vrijwillige Palliatieve Zorg van het ministerie van VWS, lukte het met hulp van het district Noord en de afdeling Midden-Groningen van Humanitas het jaar 2017 met een slechts gering verlies af te sluiten.

Exploitatiekosten

Het bestuur had de exploitatiekosten geraamd op € 35.400. In de praktijk werd € 33.890 uitgegeven; vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen, en variabele kosten om het hospice in bedrijf te houden.

Dit bedrag is exclusief de kosten voor scholing en ondersteuning van de vrijwilligers. Deze worden betaald door de afdeling Midden-Groningen van Humanitas. Humanitas krijgt hiervoor een vergoeding van het ministerie van VWS, uit de subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg.

De inkomsten bestaan voor ongeveer 80% uit de bijdragen van de gasten; € 40 per dag. Verder is in 2017 bijna € 8.000 verkregen uit donaties van particulieren en organisaties.

Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer wil de komende jaren samen met de afdeling Midden-Groningen van Humanitas onderzoeken in hoeverre de scholing en ondersteuning van de vrijwilligers nog verder verbeterd kan worden.

Financiële buffer

Het bestuur probeert het komende jaar een financiële buffer op te bouwen voor gasten die de eigen bijdrage niet kunnen ophoesten. Verder staat de stichting voor noodzakelijke investeringen in en om het huis. Vanwege het intensieve gebruik zal de komende jaren een deel van de inventaris, zoals de bedden vervangen moeten worden. Nu al krijgen de gastenkamers, wanneer die leeg zijn, een schilderbeurt.