Midden-Groningen moet omgevingsvergunning voor zonnepark beter onderbouwen

HOOGEZAND - Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen moeten beter onderbouwen waarom de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark Midden-Groningen voor omwonenden aanvaardbaar zijn. Het gemeentebestuur krijgt daarvoor 6 weken de tijd.

Dat volgt uit een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De omgevingsvergunning maakt met 117 hectare aan zonnepanelen één van de grootste zonneparken van Nederland mogelijk.

Glastuinbouw

Het gemeentebestuur gaat er vanuit dat de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark aanvaardbaar zijn, omdat op de locatie van het zonnepark nu al glastuinbouw zou zijn toegestaan. Het zonnepark zou daarom volgens het gemeentebestuur 'geen grote inbreuk op het bestaande planologische regime' maken.

Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is het de vraag hoeveel oppervlakte aan glastuinbouw het geldende bestemmingsplan op de beoogde locatie van het zonnepark mogelijk maakt. Het gemeentebestuur heeft dat niet duidelijk gemaakt.

Ook heeft het gemeentebestuur er geen rekening mee gehouden dat provinciale regels beperkingen aan nieuwe glastuinbouw stellen.

Het standpunt dat de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark aanvaardbaar zijn, is daarmee naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak onvoldoende onderbouwd.

Tussenuitspraak

Het gemeentebestuur krijgt nu 6 weken de tijd om een nieuwe belangenafweging te maken over de gevolgen van het zonnepark voor omwonenden. Het kan er ook voor kiezen een nieuw besluit te nemen.

Na afloop van die 6 weken zal de Afdeling bestuursrechtspraak beoordelen of het gemeentebestuur aan de opdracht heeft voldaan en een definitieve uitspraak doen over de omgevingsvergunning voor het zonnepark.

Overige bezwaren slagen niet

De overige bezwaren van omwonenden tegen de omgevingsvergunning - bijvoorbeeld over de cumulatieve effecten van gaswinning en het zonnepark - slagen niet, zo blijkt uit de uitspraak.

Jan Jakob Boersma

Wethouder Jan Jakob Boersma van Ruimtelijke Ordening ziet in de tussenuitspraak steun voor de gevolgde procedure bij de vergunningverlening. “Ik zie de verdere procedure met vertrouwen tegemoet. Zorgvuldigheid staat voor Midden-Groningen voorop, daar heeft de Raad van State ook oog voor gehad en daarom zullen wij binnen enkele weken met een nadere onderbouwing komen op het genoemde onderdeel.”