5 docenten AJC met (pre)pensioen: 200 jaar onderwijservaring minder | Op weg naar 150 jaar Aletta

HOOGEZAND - ‘Op weg naar 150 jaar Aletta’. De HS-krant werkt onder deze noemer toe naar de viering van het 150-jarig bestaan van het dr. Aletta Jacobs College (en zijn rechtsvoorgangers). Met ditmaal aandacht voor 5 vertrekkende docenten met bijna 200 jaar onderwijservaring.

Door Jolanda Klunder

Ze staan voor de (op een greenscreen geprojecteerde) restanten van het schoolgebouw aan de Erasmusweg. 5 docenten – samen goed voor bijna 200 jaar onderwijservaring – die rond de zomervakantie met (pre)pensioen gaan. Albert Lotgering en Henk Bekkering beiden na 43 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, Henk Wielinga en Tonnie Hooijer beiden na 38 jaar en Willem Huizing na 34 jaar.

Albert Lotgering: “We hebben het alle 5 heel erg lang volgehouden. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het is het mooiste werk dat je kunt doen. Ik heb in mijn loopbaan al meer dan 35.000 lessen gegeven en vind het nog steeds zalig. De dagen zijn nooit voorspelbaar en iedere les is anders.”

Henk Bekkering sluit zich hierbij aan. Hij zegt: “Het klopt, ook ik ben in al die 43 jaren nooit met tegenzin naar school gegaan.” De andere heren knikken instemmend.

Henk Wielinga: “De leerlingen zijn in die 40 jaar niets veranderd en wij zetten ons met nog net zoveel passie voor ze in als in toen we begonnen.”

Albert Lotgering: “Het toverwoord is tegenwoordig gepersonaliseerd leren, maar wij vijven hebben nooit anders gedaan. We hebben nog steeds hart voor de zaak en ‘onze’ leerlingen altijd gezien als individuen. We zijn behulpzaam waar en wanneer nodig.”

Henk Bekkering vertelt dat, toen hij vorige week een examenkandidaat belde om te vertellen dat ze was geslaagd, zij hem huilend antwoordde met de opmerking: “Meneer Bekkering, ik hou heel van u.” Of dat geen mooie beloning is?

Jonge broekies

Ze waren allen nog erg jong toen ze begonnen in het onderwijs. Henk Bekkering “Ik herinner me nog dat ik als jong broekie door docent Kloosterman, die niet doorhad dat ik een collega was, gesommeerd werd mijn fiets uit de personeelsstalling te halen.”

Albert Lotgering vertelt dat hij in een winkel in Groningen werd aangesproken door een oud-leerling uit zijn beginperiode op de SBHS. “Zo’n moment dat je realiseert dat je echt ouder wordt... Die mevrouw was 60 en ik toen 63. Desondanks werd ik gewoon aangesproken als ‘leraar’. Dat geldt ook als je (groot-)ouders tegen komt die je ook ooit in de klas had en je dus 3, soms 3 generaties voor je neus hebt gehad. Je blijft altijd hun leraar in hun ogen en in de omgang. Eigenlijk heel mooi!”

Henk Wielinga, door leerlingen ook wel Mr. Tweety genoemd als verwijzing naar de Tweety-stropdassen die hij draagt: “Het leuke van in Hoogezand wonen is dat je dagelijks heel veel oud-leerlingen tegenkomt. Ik word bijvoorbeeld ook nog regelmatig begroet met ‘Dag, chef’, verwijzend naar mijn rol als bedrijfsleider tijdens de lessen kantoorsimulatie.”

Tonnie Hooijer: “Ik herinner me uit mijn beginperiode dat ik een leerling, die tegenover de school woonde en regelmatig verzuimde en te laat kwam, gewoon maar uit zijn bed ging halen om hem toch de lessen te laten volgen.” Hij grinnikt: “Dat zou nu niet meer kunnen.”

SBHS

Hoewel de fusie van de SBHS en de dr. Aletta Jacobsscholengemeenschap reeds in 1995 plaatsvond, en we al 23 jaar spreken van dr. Aletta Jacobs College, zit de SBHS Tonnie Hooijer, Albert Lotgering en Henk Wielinga nog steeds in het hart. Henk Wielinga: “Iedere keer als ik langs de Erasmusweg fiets, denk ik: dat is mijn school en 111 op de eerste verdieping mijn lokaal. Ik weet zelfs de toegangscode van het slot nog uit mijn hoofd: 8558.”

Tonnie Hooijer: “De Scholengemeenschap voor Beroepsonderwijs in Hoogezand-Sappemeer bestond in de jaren ‘70 uit 4 gebouwen, de Prof. Ir. H. De Langeschool (technische afdeling en LEAO), de G. Boerschool (huishoudschool en land- en tuinbouwafdeling), de Prof. Huizingaschool en de Dr. D. Bosschool (beide gebouwen onderbouw beroepsonderwijs). Maar ondanks de 4 aparte locaties was de sfeer er intiem en knus. De collega’s voelden voor mij als familie, er heerste een heel sterk wij-gevoel.”

Henk Wielinga: “Je voelde je in die tijd heel erg verantwoordelijk voor jouw school. In dat kader herinner ik me ook de inzet van het onderwijsondersteunend personeel (oop; red.). Zij waren in die jaren onder leiding van hoofdconciërge Visser ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van het gebouw. Het was er altijd spik en span. Ik hoop ook de oop’ers allemaal weer te zien de 12e en 13e oktober.”

Aletta Jacobs College

Willem Huizing en Henk Bekkering zijn hun loopbaan niet begonnen op het ‘Aletta’, zij kwamen er terecht na eerst werkzaam te zijn geweest in het speciaal onderwijs en voelden zich er direct thuis.

De scholengemeenschap bestaat nu uit 6 aparte deelscholen. Willem geeft het vak economie in de deelschool mavo en Henk geeft hier het vak Nederlandse taal. Albert Lotgering maakt ook deel uit van het team mavo en geeft Engels.

Willem stond met toenmalig collega Soer aan de basis van Aletta’s Talentenjacht in het Kielzog. Hij zegt: “Op dit podium werd jarenlang goed zichtbaar hoeveel talentvolle leerlingen op het gebied van zang, dans, drama en film er in onze gemeente zijn.”

Hij kijkt ook met veel plezier terug op de stedenreizen naar Parijs, die hij organiseerde voor de bovenbouwleerlingen vmbo-t/ mavo. Willem begint te lachen en vertelt: “Ooit vroeg een leerling mij of ze een frituurpan mee mocht nemen in haar koffer, ze kon namelijk niet zonder haar dagelijkse snacks.”

Albert Lotgering nam het stokje later van Willem over. In verband met terrorismedreiging gaat deze reis tegenwoordig naar Kopenhagen.

Tonnie Hooijer geeft economie en Henk Wielinga kantoor- en winkelpraktijk aan leerlingen uit de deelschool bovenbouw vmbo. Zij gingen ook jarenlang als begeleider mee met de stedenreizen voor de vmbo’ers naar Parijs en Praag.

Feest

De vijf vertrekkende docenten hopen tijdens de reünie heel veel oud-leerlingen en oud-collega’s te zien en te spreken. Docenten Wielinga en Hooijer zijn zaterdag 13 oktober bijvoorbeeld in het kantoorsimulatielokaal te vinden om herinneringen met ‘hun’ leerlingen te delen en foto’s te bekijken.

Voor personeelsleden en oud-personeelsleden staat voorafgaand aan de reünie -12 oktober - een Meet&Greet geprogrammeerd. Op initiatief van Henk Wielinga is er die bewuste vrijdagavond rond 18.30 uur voor belangstellende collega’s en oud-collega’s een rondleiding gepland in Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer (in aanbouw) aan de Erasmusweg 177, de oude SBHS.

Aanmelden voor de festiviteiten in oktober, kan via www.aletta.nl.