Informatiebijeenkomst over Kindcentrum Slochterveldweg

SLOCHTEREN - In de Duurswoldhal in Slochteren wordt maandag 2 juli een informatiebijeenkomst gehouden over het in Slochteren te bouwen kindcentrum.

In het nieuwe kindcentrum gaan de scholen De Kinderboom, De Ruitenvelder en CBS De Wegwijzer samenwerken. Vanuit de kinderopvang zijn KidsFirst en Slochterborgje betrokken.

Daarnaast wordt nog bekeken hoe de samenwerking met andere partijen kan worden vormgegeven.

Het nieuwe kindcentrum wordt naast de Duurswoldhal aan de Slochterveldweg gebouwd. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Informatiebijeenkomst

De gemeente Midden-Groningen geeft aan zich goed te kunnen voorstellen dat de komst van een nieuw kindcentrum vragen oproept. Ze houdt de informatiebijeenkomst omdat ze wil weten wélke vragen de bewoners hebben en hoe ze het liefst geïnformeerd willen blijven. Ook laat ze de eerste plannen zien.

De projectleider, de architect, vertegenwoordigers van de scholen en de kinderopvang, en initiatiefnemers van de kindertuinboerderij zijn aanwezig.

De informatiebijeenkomst heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. Belangstellenden zijn tussen 19.00 en 20.30 uur welkom.