Mogelijk 120 nieuwe gemeentelijke monumenten in Midden-Groningen

HOOGEZAND - 120 objecten in Midden-Groningen komen in aanmerking voor de status van gemeentelijk monument. Deze karakteristieke panden mogen niet zonder een vergunning worden gesloopt.

Omdat mijnwinning en aardbevingen het gebouwd erfgoed in Midden-Groningen bedreigen, zijn in 2017 circa 1200 karakteristieke woningen en andere objecten in de gemeente in kaart gebracht.

Unieke beeldwaarde

Onder deze karakteristieke panden bevinden zich panden die door veel mensen gewaardeerd worden vanwege de unieke beeldwaarde ervan. Om deze panden extra goed te kunnen beschermen hebben B en W besloten deze een status als gemeentelijk monument te geven.

Nooit slopen

Gemeentelijke monumenten worden indien nodig extra zorgvuldig hersteld en versterkt, met behoud van de monumentale waarde van de panden. Monumenten mogen nooit gesloopt worden, ook niet als versterken veel meer kost dan sloop/ nieuwbouw.

Zorgvuldige procedure

De gemeente stelt de procedure van het aanwijzen van de nieuwe monumenten zorgvuldig uit te voeren. De eigenaren van de objecten die in aanmerking komen voor de status gemeentelijk monument worden met een brief en een bezoek thuis geïnformeerd over wat dit betekent voor hen.

Meer informatie: www.middengroningen.nl.