Subsidie voor project Bibliotheek Midden-Groningen

HOOGEZAND - Het project ‘BouwMee’ van Bibliotheek Midden-Groningen is 1 van de 11 projecten die een subsidie krijgen in het kader van de regeling Innovatiegelden van de Koninklijke Bibliotheken (KB).

‘BouwMee’ is een educatieproject voor wijkbewoners en leerlingen van nieuwe kindcentra. De ontwikkeling van deze centra is het resultaat van verschillende ontwikkelingen: aardbevingen, gemeentelijke herindeling en krimp. De centra huisvesten scholen met verschillende achtergronden. Bestuurders en gebiedsontwikkelaars ontwerpen plannen, maar wie luistert er naar de mening van de kinderen?

BouwMee

Met ‘BouwMee’ wordt op basis van het canvasmodel een lesprogramma ontwikkeld en uitgevoerd, waarin leerlingen uit groep 7 samen met wijkbewoners hun leefomgeving vormgeven met behulp van Minecraft. Ze doen samen onderzoek, komen met oplossingen, zijn creatief en leren ideeën te vertalen in onderwerpen en beseffen dat er randvoorwaarden zijn waaraan alles moet voldoen.

Actief burgerschap, participatie, eigenaarschap, (intergenerationele) samenwerking, communicatie en begrip van culturele en sociale verschillen zijn een rode draad. De materialen komen beschikbaar.

Innovatie

De KB heeft voor 2018 200.000 euro beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten binnen het openbare bibliotheeknetwerk. De gelden zijn bedoeld om de innovatie in het openbaar bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen tot een maximum bedrag van € 20.000.

De innovatiesubsidies worden beschikbaar gesteld in het kader van de Gezamenlijke Innovatieagenda en Actieagenda.