Veel matches op Kennisfestival in Sappemeer

SAPPEMEER - Het Kennisfestival dat donderdag plaatsvond bij kwekerij De Klimroos in Sappemeer heeft meer dan 35 matches opgeleverd.

Het Kennisfestival, dat voor de derde keer was georganiseerd door de Midden-Groningse Uitdaging, Vrijwilligerscentrale en het Vrijwilligerscollege, was vooral gericht op het leggen van contacten tussen maatschappelijke organisaties en ondernemers. Maar de maatschappelijke organisaties bleken elkaar ook onderling goed te kunnen vinden.

Nog voordat wethouder Jan Jakob Boersma om 16.30 uur een welkomstwoord tot de bezoekers richtte, was de eerste match al gerealiseerd. De houtkunstenaar die z’n vakmanschap demonstreerde, zal voor De Klimroos een houten vos maken in ruil voor hout voor nieuwe kunstwerken.

Speeddate

In de buitenlucht stonden speeddates geprogrammeerd. Deze speeddates brachten de bezoekers willekeurig met elkaar in contact, wat vele en dikwijls ook verrassende verbindingen opleverde.

Verder konden maatschappelijke organisaties de kring een hulpvraag voorleggen, die in sommige gevallen direct ondersteuning van een ondernemer of andere vrijwilligersorganisatie opleverde. .

Op de speeddates en het pitchen van hulpvragen volgde een rondleiding door de kassen van de kwekerij. Verder konden bezoekers uitleg krijgen over de werking van de biomassaketel en het sedumdak.

Uiteraard was er verder volop gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje op het buitenterras.