Bijeenkomst over mantelzorg en autisme

NOORDBROEK - Het Steunpunt Mantelzorg van Kwartier Zorg & Welzijn heeft voor maandag 18 juni een bijeenkomst over autisme georganiseerd. Plaats van handeling is de recreatiezaal van woonzorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek.

De bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers, familie en overige belangstellenden. Thema is: ‘Hoe om te gaan met een naaste met een vorm van autisme’.

Bezoekers krijgen vanaf 19.30 uur informatie over wat autisme betekent in de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast krijgen ze te horen waarmee ze rekening kunnen houden in de omgang met een (klein)kind, een partner of een vriend met een diagnose in het en Autisme Spectrum Stoornis (ASS)-spectrum, een kind met autisme of de reactie van mensen in de omgeving.

De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur. Entree: gratis. Aanmelding (wordt op prijs gesteld): mantelzorg@kwartierzorgenwelzijn.nl.