3 gemeentelijke archiefbewaarplaatsen in Midden-Groningen

HOOGEZAND - Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben 3 plaatsen in de gemeente aangewezen als gemeentelijke archiefbewaarplaatsen.

Dit zijn Gorecht-Oost 157 in Hoogezand, Kerkstraat 2 in Muntendam en Hoofdweg 10A in Slochteren, ofwel de gemeentehuizen van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

B en W hebben deze plaatsen aangewezen omdat ze het belangrijk vinden dat de geschiedenis van de gemeente, het cultuur-historisch erfgoed in het bijzonder, goed bewaard blijft.

Sloop gemeentehuis

Een ander besluit in dit kader heeft betrekking op de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand. Het huidige gemeentehuis moet eind 2018 zijn ontruimd om te worden gesloopt.

De archiefbescheiden vanuit de gemeentelijke archiefbewaarplaats moeten dan op de andere locaties van de gemeente worden opgeslagen. Hiervoor wordt ruimte gecreëerd door alle binnen 10 jaar te vernietigen archiefbescheiden in een externe geconditioneerde archiefruimte te plaatsen.

SIO Midden-Groningen

Daarnaast hebben B en W besloten een Strategisch Informatie Overleg (SIO) Midden-Groningen in te stellen waar vraagstukken over het functioneren en de kwaliteit van de gemeentelijke informatiehuishouding besproken kunnen worden.

Informatiebeheer

Tot slot hebben B en W de beheerregeling Informatiebeheer vastgesteld. In deze regeling zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden van de DIV- (documentatie en informatievoorziening) en Archieffunctie vastgelegd.