58 fractievoorzitters sturen open brief naar ‘Den Haag’

HOOGEZAND - 56 fractievoorzitters uit de 10 gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie hebben een open brief gestuurd naar minister Eric Wiebes, de regering en de leden van de Tweede Kamer.

‘Dit naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond uitstel en meer onderzoek naar een groot aantal woningen die versterkt moeten worden, het vastlopen van het overleg tussen de minister en de bestuurders en maatschappelijke organisaties in het aardbevingsgebied en het opstappen van de Nationaal Coördinator Groningen’, meldt fractievoorzitter Marco Metscher van de ChristenUnie Midden-Groningen namens de ondertekenaars.

De brief is getiteld: ‘Tunnelvisie’.

Tunnelvisie

Er is een tunnelbrand! Automobilisten op de linker rijstrook worden door de wegbeheerder de tunnel uitgeleid. Tegelijkertijd moeten automobilisten op de rechter rijstrook hun auto ín de tunnel aan de kant zetten en parkeren terwijl de wegbeheerder nog even onderzoekt of zij net zo veilig de tunnel kunnen verlaten als de automobilisten op de linker rijstrook.

Bovenstaande situatieschets is natuurlijk ondenkbaar. Toch voelen een heleboel Groningers zich als de automobilist op de rechter rijstrook. Al jarenlang wonen mensen in huizen die na iedere aardbeving als gevolg van de gaswinning meer stabiliteit verliezen. Onderzoek na onderzoek, nieuwe ontwikkelingen waarop ook weer nieuwe onderzoeken komen. Allemaal met het doel om te komen tot een veilige woning. Maar die veilige woning is er nog steeds niet.

Ondertussen zitten mensen in de stress van onzekerheid. Niet iedereen is mentaal even flexibel om met dit soort spanningen om te kunnen gaan. Scheuren in de huizen, scheuren in de ziel.

Nu er licht aan het eind van de tunnel leek te schijnen met versterkingsadviezen voor een eerste grote groep mensen leek er ook een eind te komen aan een stuk onzekerheid. Helaas moeten we constateren dat dat maar voor een deel van de mensen geldt. Anderen in precies dezelfde omstandigheden maar waarvan het versterkingsadvies nog niet gedeeld is blijven in die onzekerheid en gaan daar kapot aan. Hoe lang nog?

Als volksvertegenwoordigers zien wij wat de voortdurende onzekerheid met onze inwoners doet. Iedere dag weer. De stress, de ontwrichting, de radeloosheid, het botsen tegen de muur. En met hen smachten wij naar het licht aan het eind van de tunnel.

Wij zijn dan ook zeer bezorgd over de recente ontwikkelingen. Het uitstellen van de versterkingsoperatie om nieuw onderzoek te doen naar gebouwen waar al rapporten over klaar liggen. Het klappen van het overleg tussen overheden uit het aardbevingsgebied, maatschappelijke organisaties en de minister. Het opstappen van de Nationaal Coördinator Groningen. Dit alles leidt tot een onacceptabele situatie van uitstel en onzekerheid.

Daarom deze oproep:

Minister Wiebes, ga onverkort door met de versterkingsoperaties voor de gebouwen waar de versterkingsrapporten al klaar voor liggen en laat onze inwoners niet langer in onzekerheid!

Regering, maak financiële belangen ondergeschikt aan de veiligheid van onze inwoners!

Tweede Kamerleden, sta pal voor de inwoners die wij vertegenwoordigen en die u ook vertegenwoordigt!

Laten we samen vaart maken, de tunnel uitrijden en zorgen dat we buiten de tunnel een landschap zien dat niet meer ontsierd wordt door gebouwen in de stutten.