Gouden Handen Award 2018 voor CSG Rehoboth

HOOGEZAND - Klas 3 vmbo-tl van CSG Rehoboth in Hoogezand heeft de Gouden Handen Award 2018 gewonnen. De prijs werd vrijdag door Teja Veldman uitgereikt aan leerlinge Dilane Swart.

Door Marc Jansen

Zij deed dit namens de Sappemeerster Odd Fellow-loges Stuwkracht Rebekkah Loge nr. 22 en John Welch Loge nr. 14. Zij hebben de Gouden Handen Award in 2016 in het leven geroepen. Speciaal voor leerlingen van het vmbo en het praktijkonderwijs.

“Als blijk voor waardering voor de belangrijke plaats die zij na hun opleiding in onze samenleving gaan innemen”, stelt de Werkgroep Gouden Handen van de Sappemeerster Odd Fellow-loges.

“Het vmbo en het praktijkonderwijs leveren vakmensen met ‘gouden handen’, mensen die zorgen dat onze samenleving blijft draaien.”

De Rechtspraak

Klas 3 vmbo-tl van CSG Rehoboth won de Odd Fellow-prijs met ‘De rechtspraak’. Een vakoverstijgend project - maatschappijleer, geschiedenis, godsdienst en Nederlands - waarin sinds medio april alle aspecten van de Nederlandse rechtspraak aan de orde kwamen.

Het project werd vrijdag afgesloten met ‘De rechts-zitting’. Ten overstaan van de Odd Fellows speelden leerlingen in de (snikhete) aula van de school een rechtszitting na. Met als hoofdverdachte ‘Klaas van der Steen’.

Deze man zou op 13 november 2016 een juwelier in Winschoten overvallen hebben. Hij zou daarbij een medewerkster letsel hebben toegebracht, voor 12.000 euro aan vernielingen hebben aangericht en voor zeker 45.000 euro aan juwelen buit hebben gemaakt.

Hoewel zowel de advocaat van de verdachte als 2 getuigen hem probeerden vrij te pleiten, werd hij door de beide rechters veroordeeld tot een gevangenisstraf en het vergoeden van alle schade.

Jury

Na een korte pauze toonde de jury van de Odd Fellows zich bijzonder onder de indruk van het project en van klas 3 vmbo-tl van het Rehoboth. De jury, die ook de beide themadagen voorafgaande aan ‘De rechtszitting’ bezocht, had veel verschillende typen leerlingen gezien, die zich allen veilig voelen op school.

“Ze communiceren met elkaar, ze hebben belangstelling voor elkaar, ze zijn actief en ze durven hun ideeën ten uitvoer te brengen”, zei Teja Veldman namens de jury. “Daarbij hebben ze aangetoond heel te kunnen samenwerken.”

Ook voor de docenten had de jury lof. Veldman: “Bevlogen, betrokken met een gemeenschappelijke filosofie waarbij leerlingen worden gestimuleerd tot mooie prestaties. Elke leerling wordt hier gezien.”

Prijs

Na deze mooie woorden overhandigde Veldman de Gouden Handen Award 2018 - een medaille; ontwerp van kunstenares Akmar Nijhof - aan leerlinge Dilane Swart. Alle leerlingen en docenten kregen bovendien een pin (miniatuur-award).

Bovendien mag de klas op kosten van Odd Fellows naar het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen.