Midden-Groningen aan de slag met overlast door regen

HOOGEZAND - De afgelopen weken hebben het nog maar eens duidelijk gemaakt: het klimaat verandert. Dat betekent onder andere dat in Nederland de kans op veel neerslag in korte tijd steeds groter wordt. Om hiermee om te gaan slaan overheden, inwoners en bedrijfsleven de handen ineen. De gemeente Midden-Groningen is vergevorderd met een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) dat nog dit jaar gereed zal zijn. Bovendien blijft Midden-Groningen maatregelen treffen op locaties die niet daarop kunnen wachten.

Zondag 13 mei 2018 trokken flinke regen- en onweersbuien over grote delen van het land. Plaatselijk viel in Groningen en in Drenthe tot 63 millimeter regen. Dat is meer dan normaal in de hele maand in valt. Verschillende inwoners van Midden-Groningen hebben overlast gehad van de extreme buien. Sappemeer was zelfs weer 1 van de natste plekken in Nederland.

Oorzaak overlast door regen

De oorzaak van overlast door regen is een complex verhaal en het simpelweg vergroten van de rioolbuizen, zoals vaak geopperd wordt, is daarvoor geen oplossing, laat de gemeente weten. Door de lage ligging van delen van de gemeente en de relatief dichte bebouwing verschillen de problemen van straat tot straat.

Het (regen-)water kan bij extreme buien niet voldoende wegtrekken in de bodem, maar moet via een lange weg worden afgevoerd naar de waterzuivering. Door de lange afstanden raakt het rioolstelsel overbelast, met als resultaat dat water op straat blijft staan.

Overlastsituaties doen zich vooral voor in stedelijke gebieden en gebieden die voornamelijk uit verharding bestaan. Water op straat is volgens de gemeente een beeld dat in de toekomst vaker zal gaan optreden. Dat water staat als het ware in de ‘wachtkamer’ voordat het wordt afgevoerd.

In ‘landelijke’ delen van de gemeente speelt het probleem veel minder.

Waterketen

De gemeenten, de provincie, het waterschap - samen vormen zij de waterketen - en de bewoners en het bedrijfsleven werken samen om een goed waterbeheer mogelijk te maken. Het GRP houdt rekening met de partners in de waterketen en de veranderende klimaatomstandigheden.

Zeker is dat zware buien vaker zullen voorkomen. Alle gemeenten (en dus ook Midden-Groningen) voeren een klimaatadaptietest uit. Dat levert berekeningen op voor toekomstige pieksituaties en input om de riolen toekomstbestendig te maken.

Nu al is duidelijk dat aanzienlijke gemeentelijke investeringen in het riool noodzakelijk zullen blijven.

Putten en gescheiden rioolbuizen

De gemeente Midden-Groningen kijkt, samen met andere partijen als het waterschap, naar oplossingen voor de overlast bij extreme hoosbuien; voorkomen is met het veranderende klimaat niet mogelijk. In 2017 heeft de gemeente op verschillende plekken in Sappemeer, Hoogezand en Kropswolde speciale putten aangelegd op een aantal plaatsen dichtbij het Winschoterdiep, vijvers en brede sloten.

Verder zijn er in Midden-Groningen op veel plekken (straten en bedrijventerreinen) aparte rioolbuizen voor het afvalwater én het regenwater. Diverse straten, zoals in Hoogezand en Sappemeer de Narcissenstraat, Heemskerkstraat, Rembrandtplein, Scheepstimmerman en de Burgemeester Bartelsstraat, zijn voorzien van gescheiden stelsels.

Vele straten in de gemeente zijn ‘afgekoppeld’ zoals dat met een vakterm heet. Deze putten en de gescheiden riolering kunnen meer regenwater afvoeren. Deze regenriolen kunnen de wateroverlast op straat verminderen.

Regenwaterriool

In wijken waar het riool aan vervanging toe is wordt meestal ook een regenwaterriool erbij aangelegd. De gemeente legt dan een regenwaterriool aan met aftakkingen (huisaansluiting) tot aan de perceelgrens. De perceeleigenaar kan dan zijn dakafvoer hierop aansluiten. Met eenvoudige middelen is het voor bewoners/ huiseigenaren mogelijk om dat regenwater naar het speciale regenwaterriool te leiden.

Verharde tuinen

De laatste jaren is de oppervlakte van verharde tuinen sterk toegenomen, ongeveer 30 % in 7 jaar tijd. Op verharde tuinen kan er geen regenwater meer de grond in zakken. Het water komt vervolgens in het riool terecht dat het vervolgens niet meer kan verwerken.

Een tuin met minder tegels helpt dus tegen wateroverlast. Hoe minder water in het riool, hoe minder overlast.