Fusie basisscholen Ruitenvelder en De Kinderboom

SLOCHTEREN - De openbare basisscholen Ruitenvelder in Froombosch en De Kinderboom in Slochteren gaan per 1 augustus 2019 fuseren. De fusieschool komt in een nieuw te bouwen kindcentrum in Slochteren.

De schoolbesturen moeten volgens de Wet op het primair onderwijs (WOP) een fusie-effectrapportage maken waarin zij alle gevolgen van de fusie in beeld brengen. Ze moeten daarbij ook B en W om een advies vragen.

Burgemeester en wethouders hebben zich inmiddels positief getoond over de voorgenomen fusie. ‘Omdat het openbaar basisonderwijs voldoende toegankelijk blijft voor de leerlingen in onze gemeente.’

De raad neemt 12 juli een formeel besluit over het opheffen van de basisscholen. B en W adviseren daarom positief onder het voorbehoud van het besluit van de raad.

Behalve obs Ruitenvelder en De Kinderboom gaan ook de De Europaschool en de Burgemeester Verkruisenschool in Muntendam fuseren. De Muntendammer scholen doen dat met ingang van 1 augustus 2018.