Directeur ‘Kwartier’ naar VluchtelingenWerk Noord-Nederland

HOOGEZAND - Martin van Iperen wordt de nieuwe directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Noord-Nederland.

Van Iperen, nu nog directeur van Kwartier Zorg & Welzijn in Hoogezand, volgt per 1 augustus Christine Hillemans op. Zij gaat, na zich ruim 15 jaar te hebben ingezet voor VluchtelingenWerk Noord-Nederland, met vervroegd pensioen.

Martini van Iperen

Martin van Iperen is sinds 2016 werkzaam als directeur bij Kwartier Zorg en Welzijn in Midden Groningen. Daarvoor heeft hij ruim 10 jaar als directeur bij Timpaan Welzijn gwerkt. Hij is ook manager zakelijke dienstverlening geweest bij Deloitte.

Van Iperen is aangesteld als directeur-bestuurder om VluchtelingenWerk Noord-Nederland verder uit te bouwen aan de hand van visie 2020 en de Verenigingsbrede strategische agenda.

“Een enorme uitdaging staat me te wachten. Als directeur-bestuurder van Noord-Nederland, maar ook als lid van het landelijk bestuur VluchtelingenWerk Nederland”, reageert Van Iperen op zijn aanstelling.

“In dat gremium neem ik de volgende portefeuilles van Christine over: arbeidsparticipatie, samenwerken met externen, delen van kennis en expertise met overheden en andere organisaties. Om het strategisch landelijk beleid vorm te geven in Noord-Nederland, zodat elke vluchteling in Nederland in grote lijnen gebruik kan maken van dezelfde dienstverlening, lijkt me een mooie opdracht.”

Vertrouwen in de toekomst

VWNN is verheugd met Van Iperens komst als directeur-bestuurder. Roelie Goettsch, voorzitter van de raad van toezicht, meent dat Van Iperen VluchtelingenWerk Noord-Nederland met zijn zakelijke- en welzijnsachtergrond verder zal ontwikkelen. Samen met de werknemers en vrijwilligers.

“Opvang, juridische advisering en integratie van asielzoekers en statushouders vraagt om een sterke bestuurder die regionaal en landelijk een bijdrage levert aan belangenbehartiging, beleid en uitvoering. Met zijn ervaring en kwaliteiten ziet de raad van toezicht de toekomst voor de organisatie met vertrouwen tegemoet.”

VluchtelingenWerk Noord-Nederland

De 145 medewerkers en ruim 2000 vrijwilligers van VluchtelingenWerk Noord-Nederland zetten zich elke dag in voor het ideaal van een warme en welkome samenleving voor vluchtelingen.

Als ondernemende idealistische organisatie zoekt VluchtelingenWerk doorlopend verbinding met andere maatschappelijke spelers. De vluchteling staat hierbij centraal, het doel is vluchtelingen te ondersteunen, op maat, om een volwaardig en zelfstandig bestaan in Nederland op te bouwen.

En als een asielzoeker geen recht op bescherming in Nederland heeft, ondersteunt VleuchtelingenWerk Noord-Nederland deze asielzoeker bij zijn waardige terugkeer naar een veilig en stabiel land van herkomst.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is lid van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland.

Gerelateerd artikel:

Christine Hillemans uit Scharmer nieuwe directeur VWNN