Midden-Groningen wil behoud karakteristieke panden

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen heeft het ‘Facetbestemmingsplan karakteristieke objecten’ opgesteld. Dit omdat ze het erfgoed zoveel mogelijk wil behouden.

De gemeente acht de bouwwerken belangrijk voor haar cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit en identiteit. Behoud en het stimuleren van (her-)gebruik van erfgoedpanden en het voorkomen van ongewenste sloop van objecten is een belangrijk uitgangspunt van het bestemmingsplan.

Met het bestemmingsplan worden alle karakteristieke objecten in de gemeente Midden-Groningen vastgelegd en voorzien van regels bedoeld om, voor zover mogelijk, de karakteristieke kenmerken van deze panden in stand te houden.

Er zijn daarmee 3 categorieën gebouwd erfgoed in Midden-Groningen:

  • * 56 rijksmonumenten en 2 (rijks)beschermde dorpsgezichten;
  • * 82 gemeentelijke monumenten;
  • * ruim 1400 karakteristieke objecten.