Is jouw vereniging klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

ZUIDBROEK - In De Broeckhof in Zuidbroek wordt maandag 28 mei een informatiebijeenkomst gehouden over de nieuwe privacywetgeving. Deze bijeenkomst is bedoeld voor verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Niet alleen overheden, ook bedrijfsleven en vereniging moeten vanaf vrijdag 25 mei voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan de AVG.

Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen, processen en interne organisatie op deze (nieuwe) rechten inrichten.

Wat moet mijn vereniging doen?

Auke ten Hoeve, deskundige op het gebied van gegevensbescherming, geeft maandag 28 mei informatie over wat de AVG concreet betekent voor verenigingen en wat je moet doen om klaar te zijn voor de AVG.

Hierbij komt een 10-stappenplan voorbij, met daarin aandacht voor bijvoorbeeld het verzamelen van persoonsgegevens via inschrijfformulieren, de opslag en beveiliging van data en de verspreiding van mails en nieuwsbrieven.

Aanmelden

De bijeenkomst, die is georganiseerd door het Vrijwilligerscollege/ BestuurdersCentraal, duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via www.kwartierzorgenwelzijn.nl.