Adriaan Hoogendoorn voorgedragen als burgemeester Midden-Groningen

HOOGEZAND - De gemeenteraad van Midden-Groningen draagt Adriaan Hoogendoorn voor als nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft dit woensdag in een extra raadsvergadering besloten, op voorstel van de vertrouwenscommissie.

De gemeenteraad denkt in Adriaan Hogendoorn een uitstekende opvolger gevonden te hebben voor de huidige waarnemend burgemeester Rein Munniksma.

Hij wordt gezien als ‘een stevige en verbindende bestuurder die boven de partijen staat en ook verbinding maakt met de diverse bevolkingsgroepen’.

‘Bij uitstek een man die samen met inwoners aan oplossingen werkt en initiatieven vanuit de bewoners faciliteert en stimuleert.’

Adriaan Hoogendoorn

Adriaan Hoogendoorn is sinds 2011 burgemeester in Oldebroek. Daarvoor is hij gemeentesecretaris geweest in Waddinxveen en in Twenterand. Deze laatste gemeente betrof ook een herindelingsgemeente.

Hoogendoorn studeerde Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is getrouwd en heeft 5 kinderen en 8 kleinkinderen.

Procedure nog niet afgerond

Met de voordracht van Adriaan Hoogendoorn door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt besloten.

Het streven is de nieuwe burgemeester in juli te installeren.