Enquête SP: veel draagvlak voor scheiden afval

HOOGEZAND - In Midden-Groningen is een groot draagvlak voor het scheiden van afval. Dat concludeert de lokale SP op basis van een enquête die ze op 27 april hield op de Oranjemarkt in Sappemeer.

In totaal werden 145 enquêteformulieren ingevuld. Slechts 16 mensen gaven daarop aan dat ze willen stoppen met het scheiden van afval. 78 mensen willen méér scheiden dan nu gebeurt, waarbij vooral een aparte bak voor groente-, fruit- en tuinafval wordt gemist.

Diftar

Op de vraag of men voor Diftar is, dat wil zeggen betalen op basis van het aantal keren dat de container geleegd wordt, lopen de meningen uiteen. In de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer, waar al met Diftar gewerkt wordt, is ruim 2/3 van de mensen vóór.

In de voormalige gemeente Slochteren is 2/3 van de inwoners juist tégen Diftar. In de voormalige gemeente Menterwolde houden voor- en tegenstanders elkaar in evenwicht.

Gratis naar de stort

Geënquêteerden werd ook naar hun mening gevraagd over de optie van gratis storten van afval in ruil voor een iets hogere afvalstoffenheffing. Een kleine meerderheid (53 %) toonde zich voorstander.

“Het gelijktrekken van de afvalinzameling in heel Midden-Groningen wordt een lastige discussie”, concludeert SP-raadslid Martine Feenstra. “Goed dat de gemeente daar ruim de tijd voor neemt. Wij zullen de antwoorden op onze enquête sturen naar beleidsmedewerkers van de gemeente die ook bezig zijn de meningen van de inwoners te verzamelen. En we zullen als SP hierover in gesprek blijven met de mensen.”