Ontwerpbesluiten Windpark N33 ter inzage

HOOGEZAND - In het gemeentehuis in Hoogezand liggen 11 ontwerpbesluiten ter inzage voor de derde fase van Windpark N33.

Yard Energy BV en innogy Windpower Netherlands BV hebben het initiatief genomen voor een windpark in de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt. Het park bestaat uit 35 windturbines. Het vermogen van het windpark komt uit op ongeveer 120 megawatt (MW), wat bijdraagt aan de doelstelling van de provincie Groningen van 855,5 MW. Het windpark levert dan groene stroom aan meer dan 75.000 huishoudens

Energieakkoord

Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 op land 6000 MW aan windenergie te realiseren. De afspraak is een onderdeel van het Energieakkoord.

De provincies hebben in overleg met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het plangebied van Windpark N33 maakt daar deel van uit.

Rijkscoördinatieregeling

Op de besluitvorming over windplan N33 is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in 1 gecoördineerde procedure. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure.

Het inpassingsplan is in een eerdere fase al vastgesteld door de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu. In deze fase worden 11 van de benodigde besluiten ter inzage gelegd.

Stukken inzien

De ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken kunnen van vrijdag 4 mei tot en met donderdag 14 juni digitaal worden ingezien op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark N33 fase 3’.

Op papier zijn deze stukken tijdens de reguliere openingstijden te bekijken in de gemeentehuizen in Hoogezand, Veendam en Winschoten.