Midden-Groningen steekt 157.000 euro in wegbermen

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen stelt 157.000 euro extra beschikbaar voor achterstallig onderhoud aan wegbermen.

De bezuinigingen op het onderhoud in de afgelopen jaren en het natte najaar van 2017 hebben ervoor gezorgd dat de wegbermen - de eerste meter naast de wegverharding - zijn verslechterd.

De komende maanden worden de ontstane gaten gedicht en te hoog gelegen bermen verlaagd. Daarmee worden onveilige situaties opgeheven.