Tweede druk aardbevingsthriller ‘Woudbloem’

WOUDBLOEM - Een maand na de publicatie is de bejubelde thriller ‘Woudbloem’, waarin een meisje van 13 omkomt bij een zware aardbeving, al toe aan een tweede druk.

Volgens schrijver Frans Hempen heeft het verhaal ook na het kabinetsbesluit om de gaswinning te stoppen niets aan actualiteit ingeboet.

“Het gevaar op zware aardbevingen wordt misschien minder, maar is niet geweken. Pas in 2022 komt de winning op een zogezegd veilig niveau. ‘Woudbloem’ blijft nog jaren actueel.”

De tweede druk van Woudbloem is verkrijgbaar bij geselecteerde boekhandels in Noord-Nederland en via www.woudbloemboek.nl (ISBN: 978 94 91011 02 3).