Oetra Gopal wethouder in gemeente Tynaarlo

SAPPEMEER - Oetra Gopal uit Sappemeer wordt wethouder in de gemeente Tynaarlo. Gopal was voor de gemeentelijke herindeling acht jaar wethouder in de gemeente Hoogezand-Sappemeer

Leefbaar Tynaarlo, de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen, is Goede Vrijdag begonnen te onderzoeken met welke partijen een nieuw college van B en W zou kunnen worden gevormd. Die gesprekken hebben donderdag een vervolg gekregen. Na overdag met alle fracties te hebben gesproken, werd in de avonduren een gesprek gearrangeerd met die fracties die met Leefbaar Tynaarlo een goede coalitie zouden kunnen vormen. Aan het slot van deze bespreking werd ‘witte rook’ gegeven.

Beoogde coalitie

De beoogde coalitie bestaat uit de fracties van Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, D66, het CDA en ChristenUnie. Deze partijen willen samen een andere wind laten waaien. Zij zijn van oordeel dat de beoogde coalitie een goede vertaling is van de uitslag van de verkiezingen. De fracties vertegenwoordigen samen vijftien van de 23 raadszetels.

Samen, Open en Duurzaam

Voorlopig wordt als motto gehanteerd ‘Samen, Open en Duurzaam’. De partijen willen speciale aandacht besteden aan het verbeteren van de relatie tussen de gemeente en de samenleving. Thema’s als duurzaamheid, woningbouw en het behoud van voorzieningen hoog op de agenda. De fracties willen een coalitieakkoord op hoofdlijnen sluiten. Volgende week zal de inhoud daarvan eerst met de burgemeester worden besproken. De kandidaat-wethouders zijn:
  • René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo)
  • Oetra Gopal (GroenLinks)
  • Pepijn Vemer (D66)
  • Henk Lammers (CDA)
  • Hans de Graaf (ChristenUnie)
Hans de Graaf krijgt een aanstelling van 0,5 fte. De overige wethouders zullen fulltime gaan werken.