Nieuwbouw voor vijf extra scholen in Midden-Groningen

HOOGEZAND - Vijf extra scholen in de gemeente Midden-Groningen komen in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. In eerste instantie werd voor deze scholen uitgegaan van bouwkundige versterking.

Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn in 2015 alle schoolgebouwen gecMidden-Groningenontroleerd. Uit deze inspecties bleek dat voor iedere school bouwkundige maatregelen nodig zijn om aardbevingsbestendig te worden. Die conclusie heeft voor de gemeente Midden-Groningen geleid tot het opstarten van het Scholenprogramma. Dit programma bestaat uit meer dan twintig projecten die allemaal binnen een aantal jaren klaar moeten zijn.

Toekomstbudget

De gemeente werkt in het Scholenprogramma samen met scholen, schoolbesturen, kinder- en peuteropvang, de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW). Doel van het programma is: stevige scholen die klaar zijn voor de toekomst. De NAM draagt de kosten voor het aardbevingsbestendig maken. Het Rijk heeft een bijdrage geleverd voor het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige leeromgeving. Dit vormt samen het toekomstbudget. Dit budget is niet evenredig over de scholen verdeeld. Er is gekozen voor maatoplossingen. Daarbij is ook bekeken of de kosten voor bouwkundige versterking samen met verduurzaming niet hoger uitpakken dan nieuwbouw. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om vijf extra scholen nieuw te bouwen in plaats van te versterken. De voorgestelde verdeling brengt voor de gemeente geen extra kosten met zich mee. Het voorstel wordt unaniem ondersteund door alle elf schoolbesturen. Door de herverdeling is de kans ontstaan om te komen tot nieuwbouw voor de volgende scholen:
  • OBS ‘t Heidemeer (Sappemeer)
  • Van Heemskerckschool (Hoogezand)
  • GBS De Wiekslag (Schildwolde)
  • GBS De Lichtbron (Hoogezand)
  • Praktijkschool Dr. Aletta Jacobscollege (Hoogezand)

Hinder

In een aantal gevallen komt de nieuwbouw op dezelfde locatie als de huidige school. Kinderen en hun ouders zullen hiervan hinder ondervinden. Zij moeten tijdelijk naar een andere locatie. Omwonenden zullen hinder ondervinden van de bouwwerkzaamheden. De periode van overlast bij nieuwbouw is overigens vergelijkbaar aan de periode bij bouwkundig versterken. In beide gevallen is voor ongeveer een schooljaar tijdelijke huisvesting nodig. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar kan niet geheel voorkomen worden.

Gemeenteraad

Dit onderdeel van het Scholenprogramma staat op de agenda van de opiniërende raadsvergadering van donderdag 19 april.
Meer informatie: www.midden-groningen.nl/aardbevingen/publicatie/scholenprogramma.