Scheepsbouw inspiratiebron fase 3 wijkvernieuwing Gorecht-West

HOOGEZAND - Woningcorporatie Lefier heeft de bewoners van Gorecht-West donderdag het nieuwbouwplan voor woonveld Nolens gepresenteerd. Ze deed dat in een inloopbijeenkomst in de Vredekerk.

Door Marc Jansen

Het stedenbouwkundig plan voor deze derde fase van de wijkvernieuwing in Gorecht-West werd vorig najaar vastgesteld. De drie architecten die vervolgens de opdracht hadden gekregen hiermee aan de slag te gaan, presenteerden donderdag 8 maart hun bouwplan aan een selectiecommissie. Deze commissie, met daarin een afvaardiging van bewoners, huurdersraad, gemeente en Lefier, selecteerde het in haar ogen beste plan: dat van Van Manen en Zwart uit Drachten. Dit plan werd donderdag gepresenteerd in de Vredekerk.

Scheepsbouw

Van Manen en Zwart heeft zich bij het ontwerp laten inspireren door de geschiedenis van Hoogezand. “Hoogezand heeft een sterke relatie met de scheepsbouw. Daar zijn we ingedoken”, vertelde directeur/ bureau-manager Johan Dammers van het architectenbureau tijdens de inloopbijeenkomst. “We hebben de loodsen in de scheepsbouw als uitgangspunt genomen. De stalen spanten die kenmerkend zijn voor die loodsen zie je terug in witte, verticale lijnen in de woningen. De grote deuren van de loodsen zijn herkenbaar in blauwe vlakken bij de hoge woningen op de vier hoeken. Verder hadden de loodsen in de scheepsbouw over de hele breedte van die lichtstraten, zodat daglicht binnenviel. Die lichtstraat zie je terug in een witte strook op de bovenverdieping.”

Meer groen

Het stedenbouwkundig plan voorziet voor woonveld Nolens - het gebied dat wordt begrensd door Savornin Lohmanlaan, Abraham Kuypersingel, Van Tienhovenpad en de vroegere Ter Laanstraat - in veel meer groen dan in de eerste twee fases van de wijkvernieuwing (woonveld Ter Laan). [caption id="attachment_41456" align="aligncenter" width="1161"]Overzicht van het nieuwbouwplan voor woonveld Nolens. Overzicht van het nieuwbouwplan voor woonveld Nolens.[/caption] Dammers juicht dit toe: ”De vorige fase heeft een heel stedelijk karakter. En Hoogezand is wat ons betreft geen stad. Ons ontwerp heeft daarom een meer dorps karakter.” Meer groen dus. Aan de Savornin Lohman-kant van het woonveld wordt zelfs een extra waterpartij gecreëerd. De andere kant, die van de vroegere Ter Laanstraat, krijgt een wadi, een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Zo’n wadi helpt verdroging van de bodem tegen te gaan, vormt een buffer bij overvloedige regenval en draagt bij aan de zuivering van het water.

66 woningen

Voorafgaand aan de presentatie had Lefier in een nieuwsbrief al bekendgemaakt dat op woonveld Nolens 66 sociale huurwoningen worden gebouwd. De meeste van deze eengezinswoningen krijgen twee of drie slaapkamers, een klein deel - de woningen op de hoeken - krijgt vier slaapkamers. De woningen worden aardbevingsbestendig en ‘nul-op-de-meter’ (NOM) gebouwd. Bij normaal gebruik leveren de woningen net zoveel energie op als dat er door de bewoners wordt verbruikt. De energiekosten zullen derhalve bijna nul of in elk geval erg laag zijn. Daar staat tegenover dat bewoners naast de huur een energieprestatievergoeding (EPV) aan Lefier betalen.

Sloop

De woningen in het woonveld Nolens worden nu gesloopt. Om de overlast voor de eigenaren van de twintig koopwoningen in het woonveld zoveel mogelijk te beperken wordt vanaf de Abraham Kuypersingel richting noorden gewerkt. De verwachting is dat de sloop begin mei afgerond is. Vervolgens legt de gemeente de nieuwe infrastructuur aan, waarna eind dit jaar de bouw van start kan gaan. De verwachte oplevering van de nieuwe woningen is eind 2019.