B en W: niet doorgaan met verzelfstandiging De Kalkwijck

HOOGEZAND - Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen stellen de gemeenteraad voor niet door te gaan met het verzelfstandigingsproces van Sportcentrum De Kalkwijck.

B en W verwijzen naar het coalitieakkoord. Daarin staat: ‘Verzelfstandiging van onderdelen op sportgebied pakken we alleen op als het voldoende voordelen voor onze inwoners oplevert.’ B en W zijn van mening dat dit niet meer het geval is en stellen de gemeenteraad daarom voor het besluit te nemen niet door te gaan met de verzelfstandiging. Met dit voorstel komt duidelijkheid voor inwoners en medewerkers. Inmiddels maakt het Team Sport en Bewegen, waaronder De Kalkwijck nu valt, deel uit van de gemeentelijke organisatie Midden-Groningen. Hierin is de dienstverlening voor de sport voor de hele gemeente opgenomen, waaronder de verhuur en exploitatie van de (gemeentelijke) sportvoorzieningen in de gemeente.