NAM plaatst geavanceerde meetapparatuur op Groningen-gasveld

SLOCHTEREN - NAM plaatst de komende weken op en rondom het Groningen-gasveld dertig meetapparaten. Deze apparaten zijn voorzien van zowel een GPS-antenne als twee Insar radar-reflectoren. Dat meldt NAM op haar website.

De apparatuur monitort, met hulp van satellieten, continue de bodemdaling van het Groningen-gasveld. De meetgegevens worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in de risico’s op aardbevingen door gaswinning.

Meetresultaten vergelijken

Het plaatsen van GPS-antennes en Insar radar-reflectoren, en het uitvoeren van de metingen maakt deel uit van het zogeheten Study and Data Acquisition Plan van NAM, onderdeel van het Winningsplan 2016. Dankzij de verschillende meettechnieken (GPS en Insar) op één locatie, kunnen meetresultaten voor bodemdaling vergeleken worden.

Betonplaat

De meetapparatuur wordt op een betonplaat geplaatst. Met behulp van een graafmachine worden in de grond palen aangebracht, ter ondersteuning van die betonplaat. De werkzaamheden vergen gemiddeld vijf dagen, verspreid over tien tot vijftien werkdagen. De installaties zullen, waar mogelijk, binnen de omheining van bestaande mijnbouwlocaties worden geplaatst. Op deze locaties is elektriciteit en internet aanwezig.

Satelliet

De meetapparatuur is voorzien van een GPS-antenne en twee Insar-radarreflectoren. De GPS-antenne en de Insar-reflectoren meten met verschillende technieken, daarbij gebruik makend van verschillende satellieten. De GPS-antenne staat 24 uur per dag in contact met een satelliet. De twee geïntegreerde Insar-reflectoren vangen signalen op van verschillende satellieten, die met diverse frequenties passeren.
Alle meetresultaten worden openbaar gemaakt via de website NAM.nl.