B en W Midden-Groningen vragen om twee opheffingsnormen voor basisscholen

HOOGEZAND - B en W van Midden-Groningen vragen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de gemeente Midden-Groningen twee opheffingsnormen vast te stellen: één voor het landelijk gebied en één voor het bebouwde gebied.

Volgens B en W kunnen kleine scholen in landelijke gebieden zo langer bestaan en blijft het basisonderwijs toegankelijk voor de leerlingen. Bovendien worden de basisscholen in het bebouwde gebied dan juist niet té klein. De gemeente heeft liever dat basisscholen samengaan of stoppen als er niet meer genoeg leerlingen zijn voor alle basisscholen.

Opheffingsnorm

Het ministerie van OCW stelt eens in de vijf jaar voor elke gemeente een opheffingsnorm vast voor de basisscholen. De leerlingdichtheid bepaalt de hoogte van de opheffingsnorm. In landelijke gebieden geldt daarom een veel lagere opheffingsnorm dan in de grote steden. Als een basisschool minder leerlingen heeft dan de opheffingsnorm kan het zijn dat ze geen geld meer krijgen van het rijk en dat de basisschool niet meer kan bestaan.