Eindexamenleerlingen Aletta Jacobs College presenteren profielwerkstukken

HOOGEZAND - De examenleerlingen havo en vwo van het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand hebben deze week hun profielwerkstukken gepresenteerd. Deze presentatie aan docenten, medeleerlingen en ouders is onderdeel van de eindbeoordeling van het profielwerkstuk.

De AJC-leerlingen hadden er serieus werk van gemaakt. Inhoudelijk liepen de onderwerpen ver uiteen: van het verband tussen kindertekeningen en intelligentie tot cryptocurrencies, en van rottende hamburgers tot agressie bij apen.

Examenonderdeel

Het profielwerkstuk is een examenonderdeel. De opdracht: eigen onderzoek doen, hiervan verslaglegging doen en zorgen voor een leuke presentatie. De leerlingen krijgen hiervoor een cijfer dat serieus meetelt voor het schoolexamen.

Examens

Voor de vmbo-leerlingen beginnen de praktijkexamens 9 april. Zij moeten dan laten zien wat ze de afgelopen jaren in de praktijk hebben geleerd. Maandag 14 mei beginnen de centrale examens voor alle afdelingen. De leerlingen van mavo, havo, vwo en gymnasium doen dit traditiegetrouw schriftelijk. De leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg doen hun centrale examen digitaal. Woensdag 13 juni wordt de examenuitslag bekendgemaakt.