Dijkinspectie waterschap Hunze en Aa’s

VEENDAM/ HOOGEZAND - Waterschap Hunze en Aa’s controleert van maandag 19 tot en met vrijdag 30 maart de 850 kilometer dijken in zijn gebied.

De dijkinspectie wordt uitgevoerd door zo’n negentig binnen- en buitendienstmedewerkers.

Hoog en sterk

Hunze en Aa’s onderhoudt de dijken die ons beschermen tegen het hoge water. Dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn, zonder schades. Niet alleen de dijken aan zee, maar ook de dijken langs de kanalen. Het waterschap controleert de dijken van de kanalen die het water naar de zee afvoeren en rondom de waterbergingsgebieden twee keer per jaar. Met de uitkomsten van de dijkinspectie kan het waterschap de staat van de dijken nog beter in kaart brengen om de veiligheid te waarborgen.