Nieuw schadeloket voor schade door mijnbouw

Veendam - Bewoners en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf maandag terecht bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Vanaf dat moment kunnen zij (alleen) daar schade melden die het gevolg is van gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg.

Het schadeloket is telefonisch te bereiken op nummer: 0800 – 4444 111 (7 dagen in de week van 08.00 uur tot 20.00 uur). Op de website www.schadedoormijnbouw.nl kan een digitaal schadeformulier ingevuld worden. Derde optie is langskomen op Cascadeplein 10 in Groningen (op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur). Bewoners en ondernemers kunnen er hun schade melden. Ook is er voor iedereen persoonlijk een zaakbegeleider.

Het schadeloket zit in een opstartfase, die zeker enkele weken zal duren. Zo wordt het aantal telefonisch medewerkers uitgebreid van de huidige dertig naar circa tachtig. Momenteel is de werving in volle gang. De komende weken is daarom mogelijk sprake van wachttijden aan de telefoon.

Op een deel van de vragen zal ook niet direct antwoord zijn. Deels omdat medewerkers zich het complexe onderwerp nog eigen moeten maken, deels omdat de commissie nog gaat besluiten over bijvoorbeeld het proces van schadeafhandeling.

De commissieleden zijn 9 maart door de ministerraad benoemd. Zij beginnen de eerste week van april met hun werkzaamheden. Zij zullen zich dan eerst inwerken en in gesprek gaan met belangenorganisaties van bewoners en andere betrokkenen.

Half april volgt een besluit over de werkwijze en dan wordt ook duidelijk wanneer de eerste beoordelingen, besluiten en uitbetalingen van schadevergoeding plaatsvinden.

De opening van het loket vormt een belangrijke nieuwe stap in de onafhankelijke afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning in Groningen. Zoals vastgelegd in het nieuwe schadeprotocol, waarover provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen op 31 januari overeenstemming hebben bereikt met het kabinet, hoeven individuele schademelders geen zaken meer te doen met de NAM. Alle schademeldingen worden voortaan individueel behandeld en beoordeeld door de onafhankelijke commissie die ook de hoogte van de schadevergoeding vaststelt.

Het nieuwe schadeloket wacht meteen een flinke uitdaging. Maandag start de verwerking van ruim 11.500 schademeldingen die sinds 31 maart 2017 zijn gedaan bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Deze schades, die nog niet zijn afgehandeld, worden maandag 19 maart door het CVW overgedragen aan en beschikbaar voor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Het schadeloket wordt gevormd door mensen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), medewerkers die overkomen van het CVW en nieuwe medewerkers met andere achtergronden. Ook beschikt het schadeloket over zeker 65 schade-experts. Zij worden allen getraind en later ook verder opgeleid volgens de door de commissieleden nog vast te stellen nieuwe werkwijze.

Het schadeloket ondersteunt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bij haar werk. De commissie bestaat uit acht leden met als voorzitter Bruno van Ravels.