Echografie bij Van Kasteel Fysiotherapie

HOOGEZAND - Van Kasteel Fysiotherapie in Hoogezand heeft haar fysiotherapeutische mogelijkheden uitgebreid en verdiept met echografie.

Echografie is een methode om met beeldvorming structuren als botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te bestuderen. Toepassing van deze methode stelt Van Kasteel Fysiotherapie in staat schade bij een (sport)blessure in beeld te brengen en te beoordelen, alsmede de voortgang van het herstel te bewaken tijdens de revalidatie. “We kunnen gerichter een diagnose stellen en de ernst van het letsel of de fase van het herstel beter beoordelen”, stelt Albert van Kasteel. “Bovendien kunnen we de therapie aanpassen op het echografisch onderzoek, zodat er effectiever kan worden omgegaan met het aantal behandelingen dat het herstel vergt.”

Lage rugklachten

Met echografie kan ook worden gecontroleerd of spieren correct aangespannen worden. “Vooral bij lage rugklachten is dit belangrijk”, weet Van Kasteel. “Met echografie kijken we naar het, op het juiste moment, aanspannen van dieper gelegen buikspieren. Vaak is er een disbalans binnen de samenwerking van de belangrijke spieren. Hierdoor ontstaat een instabiliteit die goed te behandelen is met gerichte oefentherapie. Het maken vaan een echo vooraf laat goed zien waar de disbalans optreedt.”

Relatief snel

Het echografisch onderzoek is relatief snel en de patiënt voelt er niets van. De bevindingen van de onderzoeker worden aan de patiënt meegedeeld. “Zo nodig krijgt de patiënt, de verwijzer en/ of de huisarts een verslag van onze bevindingen mee.” Een echografie wordt op verwijzing van de huisarts of specialist gemaakt. Patiënten kunnen ook zelf een afspraak maken. Bijvoorbeeld na overleg met de behandelend fysiotherapeut. “Te denken valt aan rug, schouder, arm, heup, knie of enkelklachten. Soms is het ook nuttig om een echografisch onderzoek te doen wanneer iemand langere tijd klachten heeft en meerdere behandelingen heeft ondergaan met weinig effect tot gevolg.”
Meer informatie: www.vankasteel.nl.