Midden-Groningen aan de slag met energiebesparing bedrijven

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen proberen het energieverbruik van de zestig grootste bedrijven op haar grondgebied terug te dringen.

De actie wordt uitgevoerd met steun van de provincie Groningen en start met het zorgvuldig in kaart brengen van het energieverbruik. Daarna krijgen de bedrijven adviezen voor energiebesparing en worden ze gewezen op subsidiemogelijkheden.

Verplichten

Als laatste stap kan de gemeente bedrijven verplichten maatregelen te nemen: op basis van het Nationaal Energieakkoord moeten bedrijven energiebesparende maatregelen nemen als die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Wethouder Peter Verschuren verwacht dat dwang niet nodig zal zijn. “Besparen op gas en stroom levert geld op en de noodzaak om juist in onze regio het gasverbruik terug te dringen wordt door iedereen erkend”, zegt hij. “Als de bedrijven de juiste adviezen krijgen zullen ze ongetwijfeld graag meewerken.”