BNA presenteert Witboek voor aardbevingsgebied

GRONINGEN - De Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) heeft vandaag een online Witboek en Architectenpool Groningen gepresenteerd.

Het Witboek en een bijbehorende architectenpool moet helpen bij de door de BNA bepleitte integrale aanpak voor veiligheid, kwaliteit en leefbaarheid.

Witboek Groningen

BNA wil met het Witboek laten zien dat architecten en ruimtelijke ontwerpers als geen ander in staat zijn de bouwopgave en ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit de aardbevingen in Groningen goed en deskundig aan te pakken. Dit vanuit een integrale aanpak waarin veiligheid, toekomstperspectief en ruimtelijke kwaliteit in samenhang worden bekeken. Het witboek telt inmiddels 49 projecten, waarbij het merendeel is ontwikkeld in samenspraak met bewoners.

Architectenpool

De Architectenpool is een service voor bewoners en organisaties die een architect in de arm willen nemen. Tal van architecten en ruimtelijke ontwerpers met verstand van het bevingsgebied staan klaar voor Groningers die zich willen laten bijstaan bij het versterken van hun woning of een groot nieuwbouwproject aardbevingsbestendig willen laten bouwen. BNA-directeur Fred Schoorl: “Dit gaat om mensen die in Groningen een toekomst willen hebben, zowel sociaal, fysiek als economisch. Dat is een breder speelveld dan de schaal van Richter aangeeft.” Zowel Witboek als Architectenpool zullen geregeld geupdate worden.