Informatiebijeenkomst over verdubbeling N33 (Appingedam - Zuidbroek)

ZUIDBROEK - De provincie Groningen en het Rijk houden twee informatiebijeenkomsten over het voorgenomen voorkeursalternatief voor de verdubbeling van de N33 tussen Appingedam en Zuidbroek.

Dnsdag 20 februari wordt een informatiebijeenkomst gehouden in zalencentrum Rehoboth in Siddeburen en op donderdag 22 februari in het ASWA- gebouw in Appingedam. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen om zich te laten informeren. Om 17.30 uur en om 19.30 uur staan plenaire presentaties geprogrammeerd.

Verdubbeling

Het Rijk en de provincie Groningen kozen eind januari een voorgenomen voorkeursalternatief voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Gekozen is voor alternatief X1, dat tussen Tjuchem en Steendam de bestaande bocht afsnijdt en aansluit op de provinciale weg N362 bij bedrijventerrein Fivelpoort.

Reageren

Op het voorgenomen voorkeursalternatief en het Verkenningenrapport /eerste fase Milieueffectrapportage (MER) kan van 16 februari tot en met 16 maart gereageerd worden. De rapporten zijn vanaf 16 februari te downloaden op www.n33midden.nl. Ze zijn ook in te zien op het provinciehuis Groningen en in de gemeentehuizen van Midden-Groningen, Appingedam en Delfzijl. Na deze consultatieronde wordt, mede op basis van de reacties, het definitieve voorkeursalternatief gekozen. Vervolgens wordt dit ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.