Cursus Erfgoed Gardeners (onder meer) in Zuidlaren

ZUIDLAREN - Landschapsbeheer Drenthe start 17 maart met een cursus ‘Erfgoed Gardeners’.

Voor deze cursus is een samenwerking gezocht met de eigenaren van vier buitenplaatsen, waaronder Laarwoud in Zuidlaren. Op deze locaties wordt de cursus gegeven en kunnen de deelnemers naderhand hun kennis in de praktijk brengen.

Buitenplaatsen en havezaten

Drenthe telt ongeveer veertig historische buitenplaatsen en havezaten. Niet alleen de gebouwen hebben cultuurhistorische waarde, maar ook de parkbossen en/ of historische tuinen zijn van groot belang. Het op een juiste manier onderhouden en in stand houden van deze tuinen en parken vraagt de nodige ervaring, kennis en kunde. Dit werk wordt echter vaak uitgevoerd door vrijwilligers. De cursus ‘Erfgoed Gardeners’ is ter ondersteuning van bestaande (en mogelijk nieuwe) vrijwilligers. Met deze cursus worden tuinmannen en -vrouwen opgeleid die, ieder naar eigen wensen en kunnen, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud en de instandhouding van groen erfgoed. Het is de bedoeling dat de cursisten na de cursus aan de slag gaan op een van de deelnemende buitenplaatsen.

Specialiseren mogelijk

Door kennis te maken met de praktische vakdisciplines kunnen cursisten hun eigen interessegebied ontwikkelen en zich wellicht gaan ‘specialiseren’ in bijvoorbeeld het onderhoud van bloemborders, historische moestuinen of fruitoogst. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theoretische onderdelen gaan over tuinkunst en cultuurhistorische achtergronden en geven inzicht in de planmatige werkmethodes in historisch groen. De lessen worden zoveel mogelijk praktijkgericht gegeven. De cursus, die mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie Drenthe, het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en de Nationale Postcode Loterij, wordt verzorgd door Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar.
De cursus start 17 maart op Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo. De overige cursusdata zijn 24 maart, 7 april en 14 april en vinden plaats op overige deelnemende buitenplaatsen. Meer informatie/ aanmelding: a.verbers@lbdrenthe.nl.