Landschapsontwerper en aanwonenden buigen zich samen over inpassing Zonnepark Midden-Groningen

SAPPEMEER - PowerField Nederland heeft dinsdag in De Gouden Zon in Sappemeer een inloopbijeenkomst gehouden over Zonnepark Midden-Groningen. Tijdens deze, door zeventig belangstellenden bezochte, bijeenkomst werd gezamenlijk aan het ontwerp voor de landelijke inpassing gewerkt.

PowerField Nederland wil dit jaar starten met de werkzaamheden. Voor het zover is, moeten nog enkele belangrijke stappen genomen worden. De eerstvolgende stap is een goede inpassing van de zuidzijde van het zonnepark in de omgeving. Welke planten, bloemen, struiken en dieren krijgen er een plek.

Wensen en ideeën

Het ontwerp voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark wordt door een landschapsontwerper gemaakt. Hierbij worden de wensen en ideeën van aanwonenden als zeer belangrijk gezien. In De Gouden Zon gingen die aanwonenden in gesprek met de landschapsontwerper en deskundigen van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. De gespreksonderwerpen varieerden van zorgen om de reeënpopulatie tot wensen voor een park voor hondenliefhebbers, een vijver en bomenrijen. Sommige bewoners hadden zelfs al een schets voorbereid met een beplantingsplan. [caption id="attachment_40621" align="aligncenter" width="383"] Foto: Powerfield[/caption] Een klein deel van de omwonenden blijft er niet blij mee dat zijn uitzicht verandert. De meesten toonden zich echter bereid mee te denken over de vormgeving van dat nieuwe uitzicht. Ze leverden ongeveer veertig reactieformulieren in.

Totaalontwerp

De ontwerpen en adviezen staan nog online: www.powerfield.nl/projecten/hoogezand-sappemeer. De landschapsontwerpers gaan nu aan de slag om alle ideeën bij elkaar te brengen in een totaalontwerp. Mensen die een reactieformulier ingediend hebben krijgen persoonlijk reactie. Medio maart komt het definitieve ontwerp online. De gemeente moet het uiteindelijke plan, als onderdeel van de vergunning, goedkeuren.