Slochter Vertelcafé in heel Midden-Groningen

SLOCHTEREN - De werkgroep Vertelcafé en Podiumkunsten van Stichting Cultureel Slochteren breidt haar activiteiten uit over de hele gemeente Midden-Groningen.

De werkgroep startte in 2013 met het Slochter Vertelcafé. Deze activiteit schonk mensen met een verhaal een podium; op wisselende locaties in de toenmalige gemeente Slochteren. Het betrof verhalen in de vorm van een vertelsel, gedicht of sprookje, mythe of volksverhaal; zelf geschreven of verzonnen door een ander. Tot november 2017, toen in Overschild de (voorlopig) laatste editie plaatsvond, stond elk voor- en najaar een Slochter Vertelcafé geprogrammeerd. Vertellers van verschillende pluimage vertelden hun verhaal en vermaakten zo een steeds groeiende groep luisteraars.

Midden-Groningen

Met ingang van komend voorjaar wordt het werkgebied uitgebreid met de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde; waar in de gemeente Midden-Groningen en wanneer het eerste ‘brede’ Vertelcafé plaatsvindt, wordt op korte termijn bekendgemaakt. Ook worden voortaan vertellers uit heel Midden Groningen geworven. Om de wat omvangrijkere organisatie te kunnen realiseren, is de werkgroep onlangs uitgebreid tot vier leden. Verder blijft veel ongewijzigd. Zo blijft vertelgroep Pazzipanten uit Woudbloem medewerking verlenen aan de Vertelcafés en blijft Eltje Doddema spreekstalmeester. Belangstellende kandidaat-vertellers kunnen zich bij Tiny Davids (tinydavids@home.nl) aanmelden.