Subsidie voor verbetering ruimtelijke kwaliteit

GRONINGEN - De provincie Groningen stelt subsidie beschikbaar voor het verbeteren en onder de aandacht brengen van de ruimtelijke kwaliteit.

Ruimtelijke kwaliteit heeft te maken met de herkenbaarheid van het landschap; dat zichtbaar is hoe dit landschap is ontstaan. Oude waterlopen en wegen lopen door in stad en dorp en geven het gebied samen met de bebouwing een eigen karakter. De subsidie is bedoeld voor onderzoek naar de kwaliteiten van het landschap, van steden of van dorpen. De provincie heeft hier dit jaar 150.000 euro voor beschikbaar. Overheden, bedrijven en particulieren kunnen gebruik maken van de subsidie.

Nieuwe ontwikkelingen

Bij nieuwe ontwikkelingen in het landschap is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de bestaande kwaliteiten van een gebied. Nieuwe ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de inpassing van gebouwen of wegen in het landschap of woningbouw in dorpen of steden. Door bij nieuwe ontwikkelingen uit te gaan van het eigen karakter van een gebied, verbetert de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.

Herkenbare omgeving

De subsidie sluit aan bij het beleid van de provincie voor erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap. Ruimtelijke kwaliteit zorgt voor een herkenbare omgeving en maakt dat inwoners zich er thuis voelen. Goede ruimtelijke kwaliteit zorgt ervoor dat nieuwe gebouwen en landschap ook op de lange termijn hun waarde behouden.