Ouderenraad Midden-Groningen zoekt leden

HOOGEZAND - De Ouderenraad Midden-Groningen zoekt leden, met name uit de voormalige gemeenten Slochteren en Menterwolde.

De Ouderenraad Midden-Groningen is een voortzetting van de Ouderenraad Hoogezand-Sappemeer. De Ouderenraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het ouderenbeleid. In de gemeenten die op 1 januari de nieuwe gemeente Midden-Groningen hebben gevormd, had alleen de gemeente Hoogezand-Sappemeer een Ouderenraad. In de voormalige gemeente Slochteren maakte een ouderengroep als platform deel uit van de Wmo-adviesraad. In de gemeente Menterwolde zat een aantal ouderen in de Participatieraad.

Sterke Ouderenraad

De Ouderenraad Midden-Groningen wil opkomen voor de belangen van ouderen. Ze wil geen adviesorgaan zijn dat allerlei stukken van het college van B en W van commentaar voorziet, maar wil zich sterk maken voor voorzieningen voor (alle) ouderen. Zij zal daarbij de politiek kritisch blijven volgen.

55 jaar

De huidige leden van de Ouderenraad hopen dat de ouderen van de beide andere voormalige gemeenten zich bij hen aansluiten. Een voorwaarde is dat de leden de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. De huidige Ouderenraad vergadert één keer per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, en af en toe worden vergaderingen ingelast op locatie wanneer bepaalde zaken spelen. Ook worden excursies ondernomen naar projecten binnen of buiten de gemeente. De tijdsbesteding is vijf à tien uur per maand.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Bert Kolk, de voorlopige voorzitter van de Ouderenraad Midden-Groningen Bert Kolk:  0598-327131, 06-53715695 of b.kolk@kpnplanet.nl.