Juf Annie Bodewes stopt na 41 jaar

SAPPEMEER - Juf Annie Bodewes heeft na 41 jaar afscheid genomen van de peuteropvang. Dit onder grote belangstelling van peuters, ouders, collega’s van ’t Heidemeer en de peuteropvang, vrijwilligers, haar man en familie.

Bodewes begon haar carrière in 1977 bij peuterspeelzaal 4-Min. Deze peuterspeelzaal was destijds gehuisvest in een huurwoning aan de Melkweg. Later verhuisde 4-Min naar wijkcentrum Woldwijck. Bodewes bleef deze peuterspeelzaal trouw tot 2006, 29 jaar in totaal. Van januari 2006 tot oktober 2009 verdeelde ze haar tijd over de peuterspeelzalen Berend Botje in Kropswolde en ’t Snatertje bij ‘t Heidemeer in Sappemeer. Vanaf 2009 was ze alleen in ’t Snatertje actief. Aanvankelijk, na de brand in ‘t Heidemeer in 2008, een half jaar in een noodlokaal bij basisschool Theo Thijssen. Vervolgens drie jaar in een noodvoorziening aan de Parkstraat. En uiteindelijk in een gloednieuwe peuterspeelzaal in ‘t Heidemeer. Bodewes heeft in de afgelopen 41 jaar enkele duizenden peuters onder haar hoede gehad. Meerder generaties ook, waaronder haar eigen twee kinderen en twee kleinkinderen.

Gemeenteraadslid

Bodewes bovendien tien jaar gemeenteraadslid, met onderwijs, zorg en welzijn in haar portefeuille. Ook heeft zij in diverse provinciale en lokale besturen gezeten. Dit alles naast de opvoeding van haar twee kinderen. En later paste ze ook nog vaak op haar kleinkinderen.