Buitengewone raadsvergadering: vaststelling profielschets burgemeester

HOOGEZAND - De gemeenteraad van Midden-Groningen stelt donderdag 15 februari in een buitengewone raadsvergadering in Slochteren de profielschets van de nieuwe burgemeester vast.

Het concept van de profielschets voor de werving van de nieuwe burgemeester is vrijdag vrijgegeven. In de profielschets staat aan welke eigenschappen de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen bij voorkeur zou moeten voldoen. Het document maakt deel uit van de wervingsprocedure.

Voortraject

Aan dit concept is een traject voorafgegaan van gesprekken met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en wijk- en dorpsverenigingen. 18 januari vond een raadplegende bijeenkomst plaats in dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek. Circa vijftig belangstellenden hebben daar aan deelgenomen. Een digitale enquête heeft 76 reacties opgeleverd. De belangrijkste elementen aan informatie zijn in dit concept verwerkt.
De buitengewone raadsvergadering, die plaatsvindt in aanwezigheid van commissaris van de koning René Paas, begint om 19.00 uur.